OBJAVA BIRAČIMA

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
     URED DRŽAVNE UPRAVE U   
      ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJIKLASA:  013-01/17-01/08
URBROJ: 238-1-17-2
Zagreb, 24. travanj 2017.


OBAVIJEST BIRAČIMA    Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je:

  • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.


Odluke su objavljene u „Narodnim novinama“ broj 38 od 19. travnja 2017. godine, a stupile su na snagu 20. travnja 2017. godine.

    Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 21. svibnja 2017. godine.

    Nastavno na Objavu biračima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/17-01/22 URBROJ: 515-03-01-02/1-17-3 od 20.  travnja 2017. godine, daju se slijedeće obavijesti.

    Zainteresirani birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta zaključno do srijede 10. svibnja 2017., svakim radnim danom u radno vrijeme od 7,00-15,00 sati a na dan 10. svibnja 2017. godine zahtjevi će se zaprimati do zaključenja popisa birača na sljedećim lokacijama:

1. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Odsjek za opću upravu, Ispostava Dugo Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 1.
Kontakt osoba: Snježana Sabljak, referent za popis birača, tel. i fax: 01/2753-208, snjezana.sabljak@uduzz.hr;

2. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu, Ispostava Ivanić-Grad, Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1.
Kontakt osoba: Štefica Vulama, referent za popis birača, tel. i fax: 01/2831-160, stefica.vulama@uduzz.hr;

3. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu, Ispostava Jastrebarsko, Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2.
Kontakt osoba: Helena Lončar, referent za popis birača, tel. i fax: 01/6284-464, helena.loncar@uduzz.hr;

4. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Odsjek za opću upravu, Ispostava Samobor, Samobor, Trg kralja Tomislava 5.
Kontakt osoba: Cvetka Radulović, matičar, tel.: 01/3378-243, 01/3378-222 i fax: 01/3378-223, cvetka.radulovic@uduzz.hr;

5. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba  za opću upravu, Ispostava Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12.
Kontakt osoba: Štefica Hrković, referent za popis birača, tel. i fax: 01/2060-489, stefica.hrkovic@uduzz.hr;

6. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Odsjek za opću upravu, Ispostava Velika Gorica, Velika Gorica, Trg  kralja Tomislava 34.
Kontakt osoba: Marija Hrvoić, referent za popis birača, tel: 01/6254-029 i fax: 01/6254-022, marija.hrvoic@uduzz.hr;

7. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Odsjek za opću upravu, Ispostava Vrbovec, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9.
Kontakt osoba: Mladena Sesvečan, referent za popis birača, tel: 01/2791-122, fax: 01/2724-002, mladena.sesvecan@uduzz.hr;

8. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Odsjek za opću upravu, Ispostava Zaprešić, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1.
Kontakt osoba: Dubravko Iveković, matičar, tel: 01/3350-638, fax: 01/3350-617, dubravko.ivekovic@uduzz.hr

    Obavijesti se mogu dobiti i u Sjedištu Ureda: tel: 01/6345-213, ljubica.jurcevic@uduzz.hr

    Birači mogu provjeriti svoj upis u registar birača i na internetskim stranicama Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr

    Podsjećaju se birači da na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i to samo u mjestu svog prebivališta, uvjet za ostvarivanje prava glasovanja je važeća osobna iskaznica.
    
    Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatak o nacionalnoj pripadnosti, birači mogu na zapisnik dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispraviti upisani podatak. Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

    
    
    Obavještavaju se birači da su Gradska vijeća i Općinska vijeća donijela Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, koji će se održati na dan lokalnih izbora, nedjelja 21. svibnja 2017. godine u sljedećim gradovima i općinama: Grad Jastrebarsko, Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja, Grad Velika Gorica, Općina Bedenica, Općina Dubravica, Općina Klinča Sela, Općina Kravarsko, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko i Općina Žumberak.

    Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice), mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to za sve vrijeme glasovanja na navedenim lokacijama. Biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu, a svaka potvrda će sadržavati i podatak o vrsti izbora.


 


PREDSTOJNIK
Joško Bule, dipl.iur