OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Ogulinec