OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec

Općinsko vijeće Općine Gradec na sjednici održanoj 10. siječnja 2014. godine donijelo je
Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec.
Odluka je objavljena u "Glasniku Zagrebačke županije", broj 2 od 13. siječnja 2014. godine, a stupa na snagu 22. siječnja 2014.
Za dan provedbe izbora određena je
nedjelja 02. ožujka 2014. godine