OBAVIJEST GRAĐANIMA - o radu Matičnog ureda Sv Nedelja za lipanj 2018

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Zbog korištenja godišnjeg odmora Matični ured Sveta Nedelja od 07.06. do 30.06.2018.  će raditi u slijedeće uredovno vrijeme:

08.06.2018. (petak)
11.06.2018. (ponedjeljak)
13.06.2018. (srijeda)
15.06.2018. (petak)
18.06.2018. (ponedjeljak)
20.06.2018. (srijeda)
21.06.2018. (četvrtak)
26.06.2018. (utorak)
27.06.2018. (srijeda)
29.06.2018. (petak)


Za dane 07.06., 12.06., 14.06., 19.06. i 28.06.2018. svi zahtjevi  mogu se podnijeti u Matičnom uredu Samobor,  Samobor,Trg kralja Tomislava 5, a informacije ne telefone: 3378 241, 3378 242, 3378 225 ili 3378 222.                            Matični ured Sveta Nedelja