OBAVIJEST ZA BUDUĆE PREDSTAVNIKE OBITELJSKIH DOMOVA, PRUŽATELJA USLUGA SOCIJALNE SKRBI

Budući da je stupio na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 57/11), Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji više nije nadležan za zaprimanje zahtjeva za pružanje usluga socijalne skrbi, poslova obiteljskog doma i pomoći i njege u kući kao profesionalne djelatnosti u mreži i izvan mreže djelatnosti socijalne skrbi. Na temelju članka 242. i 245. svoje zahtjeve možete podnijeti Upravnom odjelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove socijalne skrbi: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije.

Sve započete postupke i zahtjeve zaprimljene prije stupanja na snagu novoga Zakona dovršit ćemo po starom Zakonu.