O B A V I J E S T


O B A V I J E S T

Obavještavamo stranke da je Vlada RH na svojoj sjednici održanoj 26.01.2017. godine donijela Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 8/17 od 27.1.2017. godine. Uredba stupa na snagu 01.02.2017. godine.

 
Predmetnom Uredbom izmijenjene su i opće pristojbe koje se naplaćuju prilikom podnošenja zahtjeva te je tako Tar.br.2. propisano da se za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave plaća upravna pristojba u iznosu 35,00 kn (do sada je iznosila 50,00 kn).

Tar.br.3. propisana je pristojba na žalbu protiv rješenja pred tijelima državne uprave u iznosu od 35,00 kn (do sada je iznosila 50,00 kn).

Prema Tar.br.1. na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Uredbom nije propisana druga pristojba, naplaćuje se pristojba od 20,00 kn. Uz ovaj tarifni broj dana je napomena da se pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća za podneske pred tijelima državne uprave.

Za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave sukladno Tar.br.4. pristojba ostaje 20,00 kn.

Sukladno navedenim izmjenama pristojbeni obveznik koji podnosi zahtjev za izdavanje rješenja iz neke upravne oblasti ako nije propisana posebna pristojba (npr. udruge građana), dužan je počev od 01.02.2017. platiti upravnu pristojbu pred tijelom državne uprave u iznosu od 35,00 kn (primjenjuje se samo Tar.br.2.) umjesto dosadašnjih 70,00 kn.

Pristojbeni obveznik koji podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja pred tijelom državne uprave dužan je na ime upravnih pristojbi platiti iznos od 20,00 kn (prema Tar.br.4.) umjesto dosadašnjih 40,00 kn iz razloga što se Tar.br.1. ne primjenjuje za podneske pred tijelima državne uprave.