Obavijest građanima o radu Matičnog ureda Sveta Nedjelja i Matičnog područja Stupnik

1.  MATIČNI URED SVETA NEDELJA u vremenu od 16.07.-07.09.2018.
- uredovno vrijeme PONEDJELJAK i ČETVRTAK, u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 h,
- u ostale dane (UTORAK, SRIJEDA I PETAK) svi poslovi će se obavljati u Matičnom uredu Samobor, Trg kralja Tomislava 5,  u radnom vremenu od 07.00 do 15.00 h
    
2. MATIČNO PODRUČJE STUPNIK u vremenu od  16.07.-07.09.2018. biti će zatvoreno,
- svi poslovi će se obavljati u Matičnom uredu Samobor, Trg kralja Tomislava 5, u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 h