OBAVIJEST o odgodi testiranja za radno mjesto Voditelj odjela u gospodarstvu

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/50
URBROJ: 238-06-02/3-15-106
Zagreb, 27. listopad 2015.


O B A V I J E S T

    Odgađa se testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj objavljen u  "Narodnim novinama" broj 102/15 dana 25. rujna 2015. godine za radno mjesto:
          
        - ODJEL ZA GOSPODARSTVO, Zagreb sjedište

         Voditelj/ica odjela, 1 izvršitelj/ica


    
    Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavještava sve kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i kojima je upućen poziv na testiranje za 29. listopada 2015. godine da se testiranje odgađa do daljnjega radi bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja Poziva.

    Novi termin testiranja za navedeno radno mjesto biti će objavljen na web stranicama Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji  i Ministarstva uprave najmanje pet dana prije novog datuma testiranja.
    
    Testiranje za radno mjesto Upravnog/e referenta/ice za gospodarstvo u Odsjeku za gospodarstvo – Ispostava Zaprešić održati će se prema unaprijed zakazanom terminu. 

    KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA