Obavijest o stupanju na snagu novog Zakona o humanitarnoj pomoći

KLASA: 023-01/11-01/26
URBROJ:238-05-01/1-11-2
Zagreb, 05.10.2011.g.

1.srpnja 2011.g. stupio je na snagu novi Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 128/10).

Prema novom Zakonu o humanitarnoj pomoći (čl.3.) humanitarna pomoć može se osigurati:

1. prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći,
2. povremenim prikupljanjem humanitarne pomoći, te
3. organiziranjem humanitarnih akcija.

Ad.1.) Humanitarne organizacije kojima je djelatnost prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, a koje su stekle status (na području Zagrebačke županije trenutno devet organizacija) prema starom Zakonu, mogu ga zadržati još 12 mjeseci, dakle do 1.srpnja 2012. godine. Sukladno odredbi članka 5. st.3. novog Zakona, zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u županiji nadležnoj prema sjedištu pravne osobe. Dakle, za izdavanje rješenja za područje Zagrebačke županije nadležan je Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Ad.2.) Sukladno odredbama čl.7.st.1. Zakona, domaće i strane neprofitne pravne osobe, kojima prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći nije djelatnost, mogu povremeno prikupljati i pružati humanitarnu pomoć uz prethodnu suglasnost nadležnog ureda.

Ad.3.) Sukladno odredbama čl.7. st.2. Zakona, neprofitne i profitne pravne osobe te fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu organizirati humanitarne akcije uz prethodnu suglasnost nadležnog ureda.

Za izdavanje prethodne suglasnosti, za područje Zagrebačke županije nadležan je Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti sa sjedištem u Zagrebu, Vukovarska 72/VI.

Stoga podsjećamo sve zainteresirane da su dužni podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te organiziranje humanitarnih akcija nadležnoj službi najmanje 30 dana prije početka aktivnosti.

Ujedno napominjemo da je Ured državne uprave u županiji nadležan i za obavljanje inspekcijskog nadzora (čl.9. Zakona) nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave aktivnostima vezanim uz Zakon o humanitarnoj pomoći. Za nepoštivanje odredbi ovog Zakona predviđene su visoke novčane kazne.

Za sve dodatne informacije u svezi provedbe Zakona o humanitarnoj pomoći možete kontaktirati Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Vukovarska 72/VI, 10 000 Zagreb ili na telefon 01/6345-138).

PREDSTOJNICA
Katarina Belec, dipl.iur.