Obavijest građanima o radu Matičnog ureda Pisarovina i Matičnog područja Klinča Sela

Matični ured Pisarovina i Matično područje Klinča Sela biti će zatvoreni u vremenu od 09.07.2018.do 20.07.2018. zbog korištenja godišnjih odmora. Svi poslovi obavljati će se u Matičnom uredu Jastrebarsko, Ulica Vlatka Mačeka, svaki radni rad u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.