Javna objava Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

Objava rješenja o prijmu u državnu službu po provedenom postupku oglasa za prijam službenika u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na određeno vrijeme, objavljenog dana 13. ožujka 2019. godine.