ODLUKA o obvezi rada Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji radi izdavanja potvrda za glasovanje - 05.05.2019.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

     URED DRŽAVNE UPRAVE U  

      ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

 

KLASA: 013-01/19-01/09

URBROJ: 238-01-19-1

Zagreb, 29. travanj 2019.

 

            Na temelju članka 57. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16 ) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/19-04/138 URBROJ: 50301-25/06-19-2 od 18.04.2019. godine, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

 

 

ODLUKU

o obvezi rada Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji

radi izdavanja potvrda za glasovanje na dan održavanja izbora, 05. svibnja 2019. godine

 

 

I

 

            Na dan održavanja izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 05. svibnja 2019. godine službenici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji radit će radi izdavanja potvrda za glasovanje u vremenu od 07,00 - 19,00 sati na lokacijama koje su navedene u tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.

 

            Uz navedene službenike, u sjedištu Ureda, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, dežurat će slijedeći službenici:

 

  1. Željko Spudić
  2. Ljubica Jurčević
  3. Andrea Štefiček
  4. Svjetlana Breitenfeld

 

 

Kontakt:  tel: 01/6345-213; 01/6345-102

                                                                                  

                                                                                                                                        

 

 

II

 

           Zadužuje se voditeljica Službe za opću upravu za provedbu ove Odluke i vođenje evidencije o radnom vremenu radi isplate naknade službenicima za rad izvan redovnog radnog vremena na dan određen ovom Odlukom.

 

III

 

            Ova ODLUKA stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Ureda

 

 

PO OVLAŠTENJU VLADE RH

PREDSTOJNICA

Andrea Jurić, dipl.iur

 

 

 

 

 

Grad/Općina Mjesto izdavanja potvrde Adresa Ime i prezime službenika Kontakt
Dugo Selo, Brckovljani, Rugvica Ispostava Dugo Selo Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Snježana Sabljak

Dražena Ursa

01/2753-208; 01/2753-131 (c.)
Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić, Križ Ispostava Ivanić-Grad Ivanić-Grad, Trg V. Nazora 1

Štefica Vulama

Danica Majstorović

01/2831-160; 01/2831-137
Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Žumberak Ispostava Jastrebarsko Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2 (dvorišna zgrada)

Helena Lončar

Nada Jagodić

01/6284-464
Samobor, Sveta Nedjelja,  Stupnik Ispostava Samobor Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Cvetka radulović

Danica Pučar

01/3378-243
Sveti Ivan Zelina, Bedenica Ispostava Sveti Ivan Zelina Sveti Ivan Zelina
Trg A. Starčevića 12

Branka Mužar

Mirjana Mikec

01/2060-489
Velika Gorica, Kravarsko, Orle, Pokupsko Ispostava Velika Gorica Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 Marija Hrvoić         01/6254-029           
Vrbovec, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec Ispostava Vrbovec Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

Mladena Sesvečan

Ivanka Križan

01/2724-002; 01/2791-604
Zaprešić, Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća Ispostava Zaprešić Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

Dubravko Iveković

Branko Ištuk

01/3350-638