Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. na području Sv. Ivan Zelina, te općine Bedenica

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada i općine Bedenica

od 18.03.2019. do 05.06. 2019. godine
odnosno prema pozivu osnovne škole

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 01. travnja 2019. godine imaju navršenih šest (6) godina života.
Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedloga Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis). U tom slučaju roditelj/staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Ispostava SV. IVAN ZELINA, Trg A. STARČEVIĆA 12, SV. IVAN ZELINA (soba 2) najkasnije do 31.03.2019. godine. Svom zahtjevu roditelj je dužan predočiti: rodni list i uvjerenje o prebivalištu za dijete, te mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ukoliko je dijete polaznik vrtića.
Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Službi za školsku i sveučilišnu medicinu u SV. IVAN ZELINA, BOCAKOVA 5. koje se provodi u razdoblju od 18.03. do 05.06. 2019. godine prema Rasporedu upisa.
Upisi će se obavljati u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja djeteta u skladu s Mrežom osnovnih škola u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 70/2011.).
Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u propisanom roku jer se nalazi na bolničkom liječenju ili na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili u obiteljskom domu, roditelj ili staratelj dužan je do 30. travnja 2019. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole.
Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) biti će obavljan pri Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije- Ispostave Sv. Ivan Zelina i osnovnim školama i dječjim vrtićima.( roditelji, staratelji će pravovremeno dobiti pozive za pregled djece kako u osnovnim školama, tako i u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu.
Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u školama ili Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Ispostava Sv. Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, soba 2, telefon: 2061-519 .