Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. na području Grada Ivanić-Grada, te općina Kloštar Ivanić i Križ

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obavljat de se u svim osnovnim školama na području Grada i općina od 01.04.2019. do 05.06.2019. godine odnosno prema pozivu osnovne škole

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 01. travnja 2019. godine imaju navršenih šest
(6) godina života.

Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedloga Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može
upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis). U tom slučaju
roditelj/staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti,
Ispostava Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1., Ivanić-Grad (I. kat, soba 17.) najkasnije do 31.03.2019. godine.
Svom zahtjevu roditelj je dužan predočiti:
rodni list i uvjerenje o prebivalištu za dijete, te mišljenje stručnog tima
predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ukoliko je dijete polaznik vrtida.

Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja
i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Službi za školsku i sveučilišnu medicinu u Ivanid-
Gradu,Omladinska 25. koje se provodi u razdoblju od 01.04. do 05.06. 2019. godine prema Rasporedu upisa.
Upisi de se obavljati u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja djeteta u skladu s Mrežom osnovnih
škola u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 70/2011.).

Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u propisanom roku jer se nalazi na bolničkom liječenju ili na
rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili u obiteljskom domu, roditelj ili staratelj dužan je do
30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole.
Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) biti de objavljen na internetskoj
stanici ovog Ureda, oglasnim pločama pri Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije- Ispostava Ivanid-Grad,
osnovnim školama i dječjim vrtidima.

Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u školama ili Uredu državne uprave u Zagrebačkoj
županiji, Službi za društvene djelatnosti, Ispostava Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1, Ivanić-Grad, I. kat, soba
17, telefon: 2831-138 .

 

                                                                                                                                                                                          PREDSTOJNICA
                                                                                                                                                                                          Ivana Belec, dipl.iur