Odluka o uspostavi i imenovanju članova Županijskog tima Zagrebačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

I.
    
Ovom Odlukom uspostavlja se Županijski tim Zagrebačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

II.

Za članove i zamjenike članova Županijskog tima iz točke I. ove Odluke imenuju se:

Djelatnici Centara za socijalnu skrb:

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo
    1. Jelena Van Gemeren, mag.act.soc - član
    2. Ivana Vladić, mag.act.soc. – zamjenik člana

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad
    3. Anita Džombić, mag.act.soc – član
    4. Ana Puček Sesan, dipl.iur. – zamjenik člana

Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko
    5. Nikolina Vidić, dipl.iur. – član
    6. Katarina Kolić, dipl.soc.radnik – zamjenik člana

Centar za socijalnu skrb Samobor
    7. Sanja Helfrih, mag.act.soc. – član
    8. Anita Crnković-Penić mag.act.soc. – zamjenik člana

Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina
    9. Martina Jelečki, dipl.soc.radnik – član
    10. Sanja Puhelek, dipl.psiholog – zamjenik člana

Centar za socijalnu skrb Velika Gorica
    11. Lidija Čivrak, dipl.psiholog – član
    12. Marina Rajčević, mag.soc.pol. – zamjenik člana

Centar za socijalnu skrb Vrbovec
    13. Slobodanka Jelača, dipl.iur. – član
    14. Mirela Tepavac Matijašić – zamjenik člana

Centar za socijalnu skrb Zaprešić
    15. Vesna Čizmić, dipl.soc.radnik - član
    16. Krešimir Hojsak, dipl.iur. – zamjenik člana

Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova:
    17. Tatjana Batušić Korade – člana
    18. Kristina Krnic - zamjenik člana

Djelatnici Doma zdravlja Zagrebačke županije:
    19. Sanja Fucak, dipl.iur. – član
    20. Ivkica Halinčić, dipl.oec. – zamjenik člana

Djelatnici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji:
    21. Dubravka Martić, dipl. soc. radnik - član
    22. Mirela Uroić-Štefanko, dipl.soc.radnik – zamjenik člana

Suci Županijskog suda u Velikoj Gorici:
    23. Vitomir Boić, dipl.iur. – član
    24. Zinka Bulka, dipl.iur.  – zamjenik člana

Suci Općinskog suda u Velikoj Gorici:
    25. Drago Klasnić, dipl.iur.  – član
    26. Kornelija Ivanušić, dipl.iur.  – zamjenik člana

Suci Općinskog suda u Novom Zagrebu:
    27. Kornelija Adamec, dipl.iur.  – član
    28. Vera Matijaščić, dipl.iur.  – zamjenik člana

Predstavnici organizacija civilnog društva iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije:
    29. Ljiljana Karlović – član
    30. Natalija Novak – zamjenik člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici ovog Ureda (www.uduzz.hr)


                                                                                                                                                              PREDSTOJNICA

                                                                                                                                                              Ivana Belec, dipl. iur