Poziv na testiranje II. Faza i rezultati I. Faze testiranja

Kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 5 bodova u I. fazi testiranja, mogu pristupiti II. fazi testiranja (poznavanje rada na računalu) koja će se održati u petak 25. siječnja 2019. godine u 8 sati u dvorani u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb – Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 - prizemlje (rezultati u privitku).