RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije

Ovim rješenjem dopunjuje se Rješenje o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije (KLASA: 035-02/04-01/1, URBROJ: 238-01-04-1 od 02. prosinca 2004. godine), novim subjektom koji ima javne ovlasti i pripadajućom brojčanom oznakom, te glasi:

 

Naziv subjekta Brojčana oznaka županije Brojčana oznaka općine/grada Brojčana oznaka pravnog subjekta
RAZVOJA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, ZAGREB 238 /1 171