Matični ured Vukovina

matično područje

Vukovina

adresa ureda

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

telefon i telefaks

01/6254-032

radno vrijeme

7,00-15,00

matičari

Dijana Vuglenović