Matični ured Pisarovina

matično područje

Pisarovina
Donja Kupčina

adresa ureda

Trg hrvatskih velikana 1

telefon i telefaks

01/6291-196

radno vrijeme

Uto i Pet 7-15
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Ljubica Prigled