Matični ured Pisarovina

matično područje

Pisarovina
Donja Kupčina

adresa ureda

Trg S. Radića 10

telefon i telefaks

01/6291-196

radno vrijeme

Uto i Pet 7-15

matičari

Ljubica Prigled