Matični ured Križ

matično područje

Križ

adresa ureda

Zagrebačka 7

telefon i telefaks

01/2824-503

radno vrijeme

Uto, Čet 7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Danica Majstorović