Matični ured Krašić

matično područje

Krašić
Kostanjevac
(Sošice, Kalje)

adresa ureda

preselio u Jastrebarsko Vlatka Mačeka 2

telefon i telefaks

01/6281-128 fax 01/6272-016

radno vrijeme

7-15

matičari

Nada Jagodić Danica Posinak Đurđica Rak