Matični ured Jakovlje

matično područje

Jakovlje

adresa ureda

Adele Sixta 2

telefon i telefaks

01/3351-204

radno vrijeme

Uto 7,00 – 15,00

matičari

Iveković Dubravko