Matični ured Ivanić-Grad

matično područje

Ivanić-Grad
Posavski Bregi
Graberje Ivanićko

adresa ureda

Trg V. Nazora 1

telefon i telefaks

01/2831-130 c.
01/2831-133
01/2831-134
Fax. 01/2831-160

radno vrijeme

7,00 – 15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Vesna Volf