Matični ured Galgovo

matično područje

Galgovo

adresa ureda

preselio u Samobor

telefon i telefaks

 

radno vrijeme

7,00-15,00

matičari