Matični ured Galgovo

matično područje

Galgovo

adresa ureda

preselio u Samobor, Trg kralja Tomislava 5

telefon i telefaks

 

radno vrijeme

pon - pet: 7-15

matičari

Zoran Perović