Matični ured Bregana

matično područje

1. Bregana
2. Budinjak

adresa ureda

preselio u Samobor, Trg kralja Tomislava 5

telefon i telefaks

01/3378-243, 01/3378-242, 01/3378-226

radno vrijeme

7,00 - 15,00 rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Cvetka Radulović