LISTE EVIDENCIJA Službe za društvene djelatnosti

ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA

             Zajedničko povjerenstvo za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji  i Sindikata hrvatskih učitelja  temeljem članka 107. st. 6. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 126/12 - pročišćeni tekst i 94/13) te članka 24.i 25. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("Narodne novine", br. 63/14),donosi :
 
LISTE EVIDENCIJA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI1. ZAPOSLENICI KOJIMA JE PRESTAO UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME :
    
        1.     SŠ   - učitelj tjelesne i zdravstvene kulture,  OŠ " KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC" iz  Krašića, Krašić bb
         

 ZAPOSLENICI KOJI IMAJU ZASNOVAN RADNI ODNOS NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME

1. KM – učitelj povijesti, OŠ A. AUGUSTINČIĆA, iz Zaprešića, V. Nazora 2a

2. DŽ – učitelj povijesti, OŠ SLAVKA KOLARAK, iz Kravarskog, Gajevo 2

3. SŠ – učitelj njemačkog jezika, OŠ POSAVSKI BREGI, Savska 70       
                
4. ŽB – učitelj geografije, OŠ POSAVSKI BREGI, Savska 70

5. RMD – učitelj hrvatskog jezika, OŠ POSAVSKI BREGI, Savska 70

6. DŠ – učitelj likovne kulture, OŠ PAVAO BELAS, Prigorje Brdovečko, I.Gregorića 28

7. KK – učitelj engleskog, OŠ A. AUGUSTINČIĆA, iz Zaprešića, V. Nazora 2a

8. TK – učitelj prirode i biologije, OŠ POKUPSKO iz Pokupskog, Pokupsko 37/a

9. HB – učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, OŠ VELIKA MLAKA,

10. DH – učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, OŠ PUŠĆA,

11. MP – učitelj prirode, biologije i kemije, OŠ BISTRA, Bistranska 30


ZAPOSLENICI KOJI ŽELE ZAMJENITI MJESTO RADA


1. LK - učitelj hrvatskog jezika, iz OŠ POKUPSKO iz  Pokupskog, Pokupsko 37/a
                                              - želi zamjeniti mjesto rada za Veliku Goricu.

2. ŽČ -  učitelj razredne nastave, iz OŠ POKUPSKO iz  Pokupskog, Pokupsko 37/a
                                              - želi zamjeniti mjesto rada za Veliku Goricu ili okolica.

3. SR - učitelj geografije, iz OŠ POKUPSKO iz  Pokupskog, Pokupsko 37/a
                                              - želi zamjeniti mjesto rada za Veliku Goricu.

4. SJ - učitelj povijesti , OŠ Plaški u KARKOVAČKOJ ŽUPANIJI
                                      - želi zamjeniti mjesto rada za ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

5. GS - učitelj njemačkog jezika i filozofije, OŠ V. NAZORA iz Topuskog
                                      - želi zamjeniti mjesto rada za ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

6. KS - učitelj engleskog  i njemačkog jezika, OŠ ĐURE DEŽELIĆA, iz  Ivanić-Grada
                                                - želi zamjeniti mjesto rada za ZAGREB

7. KHG - učitelj engleskog  i hrvatskog jezika, OŠ ĐURE DEŽELIĆA, iz  Ivanić-Grada
                                                - želi zamjeniti mjesto rada za ZAGREB

8. SB - učitelj njemačkog jezika, OŠ ĐURE DEŽELIĆA, iz  Ivanić-Grada
                                       - želi zamjeniti mjesto rada za ZAGREB  ili istočni dio u ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

9. DS - učitelj njemačkog jezika i književnosti, iz OŠ MILANA LANGA, Bregana
                                                - želi zamjeniti mjesto rada za ZAGREB

10. MK - učitelj glazbene kulture, OŠ SLAVKA KOLARA, Kravarsko, Gajevo 2
                                                - želi zamjeniti mjesto rada za Veliku Goricu. Sisak

11. MK -učitelj razredne nastave, OŠ BOGUMILA TONIJA, SAMOBOR, I. Perkovca 90
                                                - želi zamjeniti mjesto rada za Brezovački Hum

12. SJ – učitelj povijesti, OŠ PLAŠKI - želi  zamjeniti mjesto rada za Gornji Stupnik     Zagreb, 27.05.2016.   

                                                                                                                                                                                                                                                              VODITELJ  SLUŽBE

 ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Dubravka Martić, dipl. soc. rad.