JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-06/14-02/04
URBROJ: 238-06-02/3-14-1
Zagreb, 04. rujan 2014.Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/2011), a sukladno prvotnom Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji za 2014. godinu, KLASA: 112-06/14-02/2, URBROJ: 238-06-02/2-14-6 od 22. travnja 2014. godine i izmijenjenog Plana prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji za 2014. godinu, KLASA: 112-06/14-02/02, URBROJ: 238-06-02/3-14-15 od 27. kolovoza 2014. godine, Ured državne u Zagrebačkoj županiji raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županijiu trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

I. ZAGREB, SJEDIŠTE
Služba za društvene djelatnosti
1. upravni/a referent/ica za evidencije pravne pomoći – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija

Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove
2. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija

Služba za imovinsko-pravne poslove
3. samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove - 2 polaznika/ica (sa mjestom rada 1 polaznika/ice u Ispostavi Samobor i 1 polaznik/ica u Ispostavi Dugo Selo)
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

Služba za opću upravu
4. samostalni/a upravni/a referent/ica za građanska stanja – 1 polaznik/ica (sa mjestom rada u Ispostavi Dugo Selo)
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

5. samostalni/a upravni/a referent/ica za registraciju udruga – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili druge
društvene struke

II. ISPOSTAVA DUGO SELO
Odsjek za gospodarstvo

6. viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine

III. ISPOSTAVA SAMOBOR
Služba za zajedničke poslove

7. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija

IV. ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA
Služba za društvene djelatnosti

8. Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne, ekonomske, socijalne ili pedagoške struke u trajanju od najmanje 3 godine

V. ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Služba za gospodarstvo

9. Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine

VI. ISPOSTAVA VRBOVEC
Služba za društvene djelatnosti

10. Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne, socijalne ili pedagoške struke u trajanju od najmanje 3 godine

11. Daktilograf/kinja – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- SSS upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija

VII.ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ
Služba za zajedničke poslove

12. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija

Osim navedenih uvjeta ...URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI