JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje

KLASA: 112-06/14-02/03 
URBROJ:  238-06-02/2-14-1
Zagreb, 05. svibanj 2014.


Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/2011), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji za 2014. godinu, KLASA: 112-06/14-02/2, URBROJ: 238-06-02/2-14-6 od 22. travnja 2014. godine, Ured državne u Zagrebačkoj županiji raspisuje


JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji


u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

I.    ZAGREB, SJEDIŠTE
Služba za opću upravu


1. samostalni/a upravni/a referent/ica građanska stanja – 2 polaznika/ice (sa mjestom rada 1 polaznika/ice u Ispostavi Dugo Selo i 1 polaznika/ice u Ispostavi Jastrebarsko)
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

2. samostalni/a upravni/a referent/ica registraciju udruga – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili druge društvene struke

Služba za imovinsko-pravne poslove

3. samostalni/a upravni/a referent/ica imovinsko-pravne poslove – 6 polaznika/ica (sa mjestom rada 1 polaznika/ice u Ispostavi Dugo Selo, 1 polaznika/ice u Ispostavi Jastrebarsko, 1 polaznika/ice u Ispostavi Samobor, 1 polaznika/ice u Ispostavi Velika Gorica, 1 polaznika/ice u Ispostavi Vrbovec i 1 polaznika/ice u Ispostavi Zaprešić)
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke


II.    ISPOSTAVA DUGO SELO
Odsjek za društvene djelatnosti

4. samostalni/a upravni/a referent/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata – 3 polaznika/ice (sa mjestom rada 1 polaznika/ice u Ispostavi Dugo Selo, 1 polaznika/ice u Ispostavi Vrbovec i 1 polaznika/ice u Ispostavi Zaprešić)
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili socijalne struke


III.    ISPOSTAVA JASTREBARSKO
Služba za gospodarstvo


5. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke


IV.    ISPOSTAVA SAMOBOR
Odsjek za gospodarstvo


6. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke


V.    ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA
Služba za društvene djelatnosti


7. samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili socijalne struke


VI.     ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Odsjek za gospodarstvo


8. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke


VII.      ISPOSTAVA VRBOVEC
Odsjek za gospodarstvo


9. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke


VIII.    ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ
Služba za gospodarstvo


10. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke


Osim navedenih uvjeta...