JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/14-01/05
URBROJ: 238-06-02/2-14-1
Zagreb, 05. veljače 2014.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članku 58. stavku 1. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1) URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI – ZAGREB, SJEDIŠTE
Zamjenik/ica predstojnika, 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili politološke struke,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje rada na računalu,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine i
 • položen državni stručni ispit.


2) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – ZAGREB, SJEDIŠTE
Stručni/a referent/ica, 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

 • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


3) SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE I ZAJEDNIČKE POSLOVE – ZAGREB, SJEDIŠTE
Viši/a stručni/a referent/ica za ljudske potencijale, 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne, ekonomske ili druge društvene struke u trajanju od najmanje 3 godine,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


4) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Upravni/a savjetnik/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili socijalne djelatnosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu,