OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području grada Zaprešića

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Služba za opću upravu


KLASA: 013-01/14-01/22
URBROJ: 238-04/1-14-2
Zagreb, 29. kolovoza 2014.


Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12) Ured državne uprave daje slijedeću


OBJAVU BIRAČIMA


Gradsko vijeće Grada Zaprešića na 13. sjednici održanoj 27. kolovoza 2014. godine donijelo je

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području grada Zaprešića.

Odluka stupa na snagu danom objave, a objavljena je u "Službenim novinama Grada Zaprešića", broj 8/14, od 28.08.2014. godine.

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja 05. listopada 2014. godine.