OBJAVA BIRAČIMA - izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave