OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća svih mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 04. ožujka 2018. godine.