Poziv na razgovor/intervju

P O Z I V N A R A Z G O V O R ( I N T E R V J U)

Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje koji su prošli pismeno testiranje održano 27. siječnja 2016. godine u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 135/15 dana 16. prosinca 2015. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

Služba za opću upravu – Zagreb sjedište
Samostalni/a upravni/a referent/ica za registraciju udruga – 2 izvršitelja,

Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 12, dana 29. siječnja 2016. godine (petak)

POZIV ZA TESTIRANJE

1) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – Zagreb sjedište
Samostalni/a upravni/a referent/ica za registraciju udruga, 2 izvršitelja/ice

Pisano testiranje održati će se dana 27. siječnja 2016. godine (srijeda) u dvorani Ministarstva uprave, Maksimirska 63, Zagreb, i to:
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom I, u 9,00 sati
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom J do kandidata čije prezime počinje slovom P, u 10,00 sati i
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom R do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 11,00 sati.

Pages

Subscribe to Front page feed