2018

Naslov Datum
O D L U K A o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji

Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji po raspisanom Javnom natječaju KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ: 238-06-02/3-18-1 od 26. rujna 2018. godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:
1. Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb, sjedište – 1 izvršitelj/ica
- Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove

29/10/2018 - 12:21
Poziv na intervju razgovor

23. listopad 2018.

23/10/2018 - 14:20
JAVNI POZIV na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018
I. ZAGREB, SJEDIŠTE
Služba za imovinsko-pravne poslove
- 1. samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove  – 1 polaznik/ica

Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu
- 2. stručni/a referent/ica – 1 polaznik/ica

Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove
- 3. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice – 1 polaznik/ica


II. ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Služba za gospodarstvo – Odsjek za gospodarstvo
- 4. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica


Služba za društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti
- 5. samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti - 1 polaznika/ica
22/10/2018 - 12:50
EVIDENCIJA humanitarnih akcija

16. listopad 2018.

16/10/2018 - 14:55
POZIV NA TESTIRANJE

KLASA: 112-02/18-01/01
URBROJ: 238-06-02/3-18-105
Zagreb, 12. listopada 2018.
P O Z I V NA T E S T I R A N J E
KANDIDATIMA/KINJAMA

12/10/2018 - 13:56
Rješenja o zaključivanju popisa birača za izbore za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Gradec

05. listopad 2018.

05/10/2018 - 13:50
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu

01. listopad 2018.

01/10/2018 - 14:35
Obavijest građanima o radu Matičnog ureda Križ i Matičnog ureda Kloštar Ivanić u listopadu 2018. godine

01. listopad 2018.

01/10/2018 - 11:25
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
1. Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb, sjedište – 1 izvršitelj/ica
    Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Jastrebarsko
    Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

3. Služba za društvene djelatnosti
    Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica
    Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad
    Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

5. Služba za gospodarstvo
    Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Velika Gorica
    Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

6. Služba za gospodarstvo – Ispostava Vrbovec
    Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

26/09/2018 - 13:00
LISTE EVIDENCIJA Službe za društvene djelatnosti

17. rujan 2018.

17/09/2018 - 14:40
RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije

14. rujan 2018.

14/09/2018 - 13:25
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za izdavanje licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu za područje Zagrebačke županije

11. rujan 2018.

11/09/2018 - 14:50
Objava biračima o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec

05. rujan 2018.

05/09/2018 - 09:15
Obavijest o radu Matičnog ureda Križ i Matičnog ureda Kloštar Ivanić

 

11/07/2018 - 09:40
Obavijest o radu matičnog ureda Prigorje Brdovečko, Matičnog područja Bistra i Matičnog ureda Jakovlje

 

11/07/2018 - 09:15
Obavijest građanima o radu Matičnog ureda Pisarovina i Matičnog područja Klinča Sela

 

09/07/2018 - 08:50
Obavijest građanima o radu Matičnog ureda Sveta Nedjelja i Matičnog područja Stupnik

 

09/07/2018 - 08:40
Izmjene i dopune pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

05. srpanj 2018.

05/07/2018 - 14:45
Edukativna kampanja Ministarstva uprave "Postani i ti e-Građanin"

03. srpanj 2018.
Video edukativne kampanje dostupan je na poveznicama: https://bit.ly/2KChw9O i https://bit.ly/2lP0zhG

03/07/2018 - 13:50
Rješenje o zaključivanju popisa birača - mjesni izbori Selnica

29. lipanj 2018.

29/06/2018 - 10:30
Registar ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi - stanje na dan 30.06.2018. 29/06/2018 - 09:05
ISPOSTAVA VRBOVEC - zbog izvanrednih okolnosti neće raditi 26.06.2018. 26/06/2018 - 07:40
EVIDENCIJA humanitarnih akcija

18. lipanj 2018.

18/06/2018 - 12:30
OBAVIJEST GRAĐANIMA - o radu Matičnog ureda Sv Nedelja za lipanj 2018

08. lipanj 2018.

08/06/2018 - 11:05
Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Selnica

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 08. srpnja 2018. godine.

04/06/2018 - 13:50
EVIDENCIJA humanitarnih akcija

15. svibanj 2018.

15/05/2018 - 08:35
Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za područja posebne državne skrbi

11. svibanj 2018.

11/05/2018 - 09:40
Sport

10. svibanj 2018.

10/05/2018 - 14:10
Prve izmjene plana za 2018 godinu

04. svibanj 2018.

04/05/2018 - 10:30
EVIDENCIJA humanitarnih akcija

02. svibanj 2018.

02/05/2018 - 13:50
RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije

25. travanj 2018.

25/04/2018 - 09:55
Rješenja o zaključivanju popisa birača za izbore za članove vijeća Mjesnih odbora Grada Ivanić-Grada

20. travanj 2018.

20/04/2018 - 13:40
EVIDENCIJA humanitarnih akcija

19. travanj 2018.

19/04/2018 - 13:45
EVIDENCIJA humanitarnih akcija

16. travanj 2018.

16/04/2018 - 15:15
Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore članove vijeća Mjesnog odbora Gudci

13. travanj 2018.

13/04/2018 - 09:30
ODLUKA o utvrđivanju liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području Zagrebačke županije za 2018. godinu

30. ožujak 2018.

30/03/2018 - 08:20
EVIDENCIJA humanitarnih akcija

29. ožujak 2018.

29/03/2018 - 15:15
Objava biračima o održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić-Grada

27. ožujak 2018.

28/03/2018 - 08:40
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi – stanje na dan 31.12.2017

26. ožujak 2018.

26/03/2018 - 11:55
Rješenja o prijmu

15. ožujak 2018.

15/03/2018 - 10:05
Objava biračima o održavanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Gudci

15. ožujak 2018.

15/03/2018 - 07:35
UPISI djece u prvi razred osnovne škole

12. ožujak 2018.

12/03/2018 - 14:50
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

23. veljače 2018.

23/02/2018 - 09:45
RJEŠENJA o zaključivanju popisa birača za sve mjesne odbore na području općine Kloštar Ivanić

22. veljače 2018.

22/02/2018 - 14:40
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

1. Služba za imovinsko-pravne poslove -  Zagreb sjedište
Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/ica


2. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica
Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica


3. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Zaprešić
Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica


4. Služba za opću upravu, Odsjek za opću upravu – Ispostava Velika Gorica
Matičar/ka – 1 izvršitelj/ica


5. Služba za opću upravu, Odsjek za opću upravu – Ispostava Samobor
Matičar/ka – 1 izvršitelj/ica

13/02/2018 - 13:55
OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća svih mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

06. veljače 2018.

06/02/2018 - 09:10
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

01. veljače 2018.

01/02/2018 - 14:55
Rješenje brojčane oznake dječji vrtić Dječji grad Samobor

01. veljače 2018.

01/02/2018 - 14:52
Plan nabave 2018

08. siječanj 2018.

08/01/2018 - 13:50
Izjava

05. siječanj 2018.

05/01/2018 - 09:55