2014

Title Post date
ODLUKA o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

05. svibnja 2014.
Djelomično se obustavlja postupak prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, po raspisanom javnom natječaju KLASA: 112-01/14-01/5 URBROJ: 238-06-02/2-14-1 objavljenom u "Narodnim novinama" broj 14/14, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, dana 05. veljače 2014. godine, za radno mjesto:
- zamjenik/ica predstojnika, 1 izvršitelj/ica

05/05/2014 - 12:24
OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 25. svibnja 2014. godine.

05/05/2014 - 09:20
PLAN PRIJAMA OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

28. travnja 2014.

28/04/2014 - 13:29
Procedura zaprimanja računa

10. travanj 2014.
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11, 106/12 i 130/13), predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

10/04/2014 - 10:00
PROMJENA RADNOG VREMENA I UREDOVNOG VREMENA ZA RAD SA STRANKAMA

07. travnja 2014.
Ured u sjedištu započinje s radom u tijeku radnog dana od 7,00-8,00 sati i završava od 15,00-16,00 sati.
Ured izvan sjedišta započinje s radom u 7,00 sati, a završava s radom u 15,00 sati.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u sjedištu Ureda određuje se u vremenu od 8,00 do 14,30 sati.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama u ispostavama određuje se u vremenu od 8,00 do 14,30 sati.

07/04/2014 - 14:35

Pages