OBJAVA BIRAČIMA o održavanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Gudci i Sop Bukevski